Style Sampler

Layout Style

Patterns for Boxed Mode

Backgrounds for Boxed Mode

Nieuwe Boteringestraat 66, 9712 PP GRONINGEN

050-2086043 bgg 06-24116534

Cookie policy en Privacy Statement

Cookie policy en Privacy Statement

Om je de best mogelijke website ervaring te geven, maakt de website www.jasmijncatering.nl gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van www.jasmijncatering.nl ga jij akkoord met het gebruik van deze cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekst bestanden die gedownload worden naar je computer of mobiel apparaat, wanneer je een website of applicatie bezoekt. Je webbrowser (zoals Internet Explorer, Firefox of Chrome) stuurt deze cookies terug naar de website of applicatie bij ieder afzonderlijk bezoek. Hierdoor kan de website jou herkennen en dingen herinneren zoals persoonlijke gegevens of gebruikersvoorkeuren.

Cookies zijn zeer behulpzaam en voeren verschillende functies uit om je ervaringen met de website zo gemakkelijk mogelijk te doen verlopen. Bijvoorbeeld, ze laten je gemakkelijk wisselen tussen verschillende webpagina’s, onthouden je voorkeuren, en verbeteren de functionaliteit van de website.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor www.jasmijncatering.nl van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken volgende persoonsgegevens:

uw naam,  e-mailadres en telefoonnummer

Wat betekent verwerken? 

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

Hebt u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken?

Stuur dan een e-mail aan ons. Het adres is info@jasmijncatering.nl